HES Hartel Tank Terminal

De bouw van 54 nieuwe tankfunderingen voor opslag van schone aardolieproducten, 3 spruitstukken inclusief plaatsen van damwandprofielen voor bundwalls, ondergrondse werken en afwerking van de site.

Opdrachtgever: HES International
Aanneemsom: In ontwikkeling
Planning: 2019 - 2021

 

Activiteiten bestaan ​​voornamelijk uit het realiseren van:

 • Detail engineering;
 • Terreinvoorbereiding;
 • Damwand tankpitwanden;
 • Damwandspruitstukken;
 • Heien;
 • Ondergronds riool;
 • Tank funderingen van steenschroot;
 • Betonnen ringtankfunderingen;
 • Betonnen plaatfunderingen;
 • Betonnen tankpitvloer;
 • Betonnen duikers;
 • Betonnen dwarsliggers voor leidingen;
 • Betonnen steenweg;
 • Betonnen VRU-fundering;
 • Betonnen fundering voor palen;
 • Bestrating wegen;

Tags
 • Multidisciplinair works
Projectgegevens