Ballast Nedam Family

Onze mensen zijn de belangrijkste factor voor het succes van onze organisatie.

Dit indachtig richt Ballast Nedam zich op het bieden van een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor al onze medewerkers. Hierbij zijn onze gedeelde normen en waarden een belangrijk aandachtspunt. In de gedragscode is vastgelegd hoe we met elkaar, onze omgeving en onze klanten omgaan. We bieden onze medewerkers de vrijheid om creatief te zijn en te innoveren binnen een professionele en dynamische werkomgeving.

Onze kracht zit hem in het creëren van eenheid vanuit diverse perspectieven om zo een gemeenschappelijk doel te bereiken: duurzame kwaliteit creëren binnen elk project. Wij investeren in onze mensen door ze training en coaching aan te bieden en ze in staat te stellen de benodigde vaardigheden en kernwaarden op te doen.