Huntsman riolerings- & Venatorproject

Rioleringsproject

Opdrachtgever:  Tebodin Netherlands B.V. namens Huntsman Holland B.V.

Aanneemsom:    € 774.000,00 inclusief meer-/minderwerk

Planning: April 2015 – december 2015 

 

Werkzaamheden: 

Betonnen goot, vervanging van rioolputten door GRE (glasvezelversterkte epoxy), vernieuwen van de bekleding met GRE.  

De leveringsomvang voor het rioolvernieuwingsproject voor Huntsman bestond in hoofdlijnen uit:

- Het uitvoeren van grondwerk in vervuilde grond (klasse 1T1F);

- Het vervangen van de rioolputten door GRE;

- Het realiseren van een betonnen goot in een bestaande betonnen vloer; 

- Het toepassen van GRE rioolbuizen;

- Het met GRE opnieuw bekleden van bestaande buizen en putten;

- Het met GRE-platen opnieuw bekleden van een bestaande effluentput;

- Het herstellen van de bestrating

 

 

 

Venator-project

Opdrachtgever:  Tebodin Netherlands B.V. namens Huntsman Holland B.V.

Aanneemsom:  € 1.600.000,00

Planning: Augustus 2014 – maart 2015 

 

Werkzaamheden: 

Grondwerk, betonnen funderingen en staalconstructie inclusief brandwerend maken voor, tijdens en na de Turn Around. 

De leveringsomvang voor het Venator-project voor Huntsman bestond in hoofdlijnen uit:  

- Grondwerk;

- Paalfunderingen;

- Betonwerken en -funderingen;

- Staalconstructie;

- Het aanbrengen en herstellen van brandwerende voorzieningen 

 

De activiteiten zijn in drie fasen uitgevoerd:

- Voorafgaand aan de Turn Around.

- Vlak voor de Turn Around.

- Tijdens de Turn Around. 

 

 

De werkzaamheden zijn gerealiseerd in de fabriek MDI-1 en MDI-2 van Huntsman Holland B.V.

 

 

Uitbreiding en nieuwbouw voor Tata Steel

 

Opdrachtgever: Tata Steel

Aanneemsom: € 1.035.000,00

Planning: Februari 2015 – september 2014

 

De leveringsomvang bestond in hoofdlijnen uit:

 

Architectonische, bouwkundige, technische installatie- en bijbehorende terreinactiviteiten voor de uitbreiding en nieuwbouw van de hoofdverdeelstations HVS-26 en HVS-26A voor TATA Steel in Velsen-Noord:

- Het uitvoeren van het voorbereidende grondwerk voor de bouwput;

- Het voorzien in tijdelijke faciliteiten bij aanvang van de sloop- en schooractiviteiten;

- Het uitvoeren van grondwerk voor nieuwbouw;

- De uitvoering van de betonbouw inclusief aansluitingen op de bestaande gebouwen;

- Breekwerk voor de installaties;

- Metselwerk;

- Het plaatsen van diverse staalconstructies en trappen, hekken, balustrades en roosters;

- Het installeren van dak- en gevelbeplating;

- Het plaatsen van kraanrails;

- Het installeren van dakbedekking en waterafvoeren;

- Het monteren van aluminium en stalen deuren en gevelraster;  

- Het installeren van vloerbedekking;

- Het uitvoeren van installatie-activiteiten;

- Het uitvoeren van diverse architectonische opleveringen;

- Het uitvoeren van grond- en terreinwerkzaamheden.

Tags
  • Petro Chemical