Visie, missie en kernwaarden

Ballast Nedam heeft een gedegen en terechte reputatie voor industriebouw binnen projecten die kennis van civiele techniek vereisen.

We hebben ervaring met alle combinaties van DBM-contracten (Design, Build & Maintain). We streven ernaar een leidende rol te spelen binnen projectontwikkeling en willen langdurig betrokken zijn bij het managen, onderhouden en uitvoeren van projecten.

Onze focus ligt op specifieke engineeringproducten voor de energie-, (petro-)chemische en olie- & gassectoren in Nederland en Europa. We hebben de knowhow en het besef die vereist zijn om ervoor te zorgen dat ons werk volledig geïntegreerd wordt in de waardeketen en de belangrijkste aandachtspunten van uw stakeholders weerspiegelt, ongeacht wie uw stakeholders zijn. De core business van Ballast Nedam is dragende constructies voor de industrie leveren. Omdat wij van origine aannemers met een gedeelde achtergrond binnen civiele techniek zijn, is dit iets wat voor ons vanzelfsprekend is. Onze expertise dekt alle fasen van het bouwproces af, vanaf de eerste tekening tot de oplevering van het project. Omdat er zoveel factoren in het spel zijn, werkt Ballast Nedam met multidisciplinaire teams waarbinnen alle specialisaties in een soort van geïntegreerde denktank worden samengebracht. Deze coalitie van expertise optimaliseert ons probleemoplossend vermogen en garandeert de veilige en optimale realisatie van het project.

Onze producten bestaan vaak uit het ontwerpen en leveren van specifieke dragende constructies voor procesinstallaties, zoals funderingen, betonconstructies, staalbouw en infrastructuur en andere bouwwerken. In aanvulling op civiele techniek leveren wij ontwerp- en engineeringdiensten, bouwmanagement en haalbaarheidsonderzoeken. Omdat deze bouwwerken aan strenge veiligheids- en projectspecifieke eisen moeten voldoen, is industriebouw een specialisatie op zich geworden.

De meeste van onze klanten zijn industriële opdrachtgevers uit de private sector die ons inhuren om werkzaamheden binnen en rond hun installaties uit te voeren. De bedrijfsactiviteiten van onze klanten lopen uiteen van afvalverbrandingsinstallaties en faciliteiten om elektriciteit op te wekken (biomassa, gas en kolen) tot containerterminals, opslagtanks en chemische fabrieken. Onze opdrachtgevers zijn industriële ondernemers binnen een voortdurend verder internationaliserende markt die waarde hechten aan veiligheid, snelheid, flexibiliteit, hoge kwaliteit en lage kosten. Wij laten ons leiden door deze aspecten die bepalend zijn voor onze werkprocessen.

Een korte doorlooptijd is een van de door onze opdrachtgevers meest gestelde eisen. Ballast Nedam is gewend om volgens een strakke planning te werken en verstoring van bestaande industriële processen te voorkomen. Bovendien zijn we flexibel genoeg om te kunnen omgaan met plotse veranderingen aan het ontwerp: industriebouw is immers een dynamische sector.

Door samen te werken met partners – zowel binnen als buiten Ballast Nedam en binnen de hele toeleverketen – kunnen we completere oplossingen aanbieden. De gedegen expertise die wij zelf in huis hebben, wordt aangevuld met zorgvuldig gemanagede interne netwerken waarbij onze dochterondernemingen betrokken zijn en met sterke samenwerkingsverbanden met onze strategische partners. Dit versterkt onze projectmanagementcapaciteit, maakt het mogelijk dat de bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers onverstoord doorgang kunnen vinden en ontzorgt hen: zij hoeven zich geen zorgen te maken om eventuele overlast voor of klachten van klanten, buren of relevante overheidsinstanties.